Besluiten

( 3 7 8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Datum Titel Genre Omroep(en) Producenten Soort bijdrage Toegekend €
09/06/11 Xnoizz Flevo Festival 2011 Podium EO Stichting Flevo Festival Regulier 25.420
05/07/12 Xnoizz Flevo Festival 2012 Podium EO Stichting Flevo Festival Regulier 25.000