VRT of Duitse publieke omroep


Coproductie in samenwerking met de VRT of een Duitse publieke omroep

Van een dergelijk project kan alleen worden gesproken indien de samenwerking tussen omroep en VRT of een Duitse publieke omroep de basis is van het project. Deze samenwerking wordt door het CoBO-bestuur als een volwaardige coproductie gezien, indien zowel de omroep als de VRT of een Duitse publieke omroep actief betrokken zijn bij en invloed hebben op de aard, inhoud en vormgeving van de productie en daarin financieel ook participeren.

De samenwerking met de VRT of een Duitse publieke omroep kan het hele scala aan programmacategorieën betreffen.

Een coproductie met de VRT of een Duitse publieke omroep kan ook worden aangenomen indien sprake is van het onder verantwoordelijkheid van omroep en/of VRT of een Duitse publieke omroep produceren van twee verschillende versies van dezelfde programmaformule (één variant die rekening houdt met de Vlaamse of Duitse identiteit en één die meer geënt is op de Nederlandse) en daarbij vergaande eisen van samenwerking bij de ontwikkeling en realisatie van de programma’s, i.c. een gezamenlijk productieteam, dezelfde locatie, hetzelfde basisdecor en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de eindproductie zijn  vastgesteld.

Om nog van een coproductie te kunnen spreken wordt van zowel de VRT of een Duitse publieke omroep als de betrokken omroep verwacht dat de financiële bijdrage 5% van het totale budget is. Hierbij wordt een inbreng in natura niet meegerekend.

Ook series komen in aanmerking voor een bijdrage. Aan een serie (alle afleveringen van een seizoen (meestal 13) bijeen) kan maximaal € 180.000 worden toegekend. Het is niet mogelijk om een als seriematig geproduceerde productie op te splitsen in verschillende aanvragen, ook niet door verschillende omroepen. Als één serie wordt onder andere verstaan de serie die: door dezelfde producent wordt vervaardigd
en/of door één omroep wordt uitgezonden en/of waarvan de afleveringen onder één titel worden uitgezonden en/of waarvoor één begroting kan worden opgesteld en/of productioneel als één
geheel kan worden beschouwd.

Samenvattend

Een bijdrage zal bestaan uit een maximum van 20% van het productiebudget met een maximum van € 180.000, met in achtneming van de volgende voorwaarden:

Voorbeeld 1

Het productiebudget bedraagt telkens € 500.000.
Situatie 1.1
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep: € 25.000 = 5% = akkoord
Bijdrage VRT of Duitse publieke omroep: € 5.000 = 1% = te laag
Bijdrage VRT is minder dan 5%: geen CoBO-bijdrage.

Situatie 1.2
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep: € 10.000 = 2% = te laag
Bijdrage VRT of Duitse publieke omroep: € 25.000 = 5% = akkoord
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep is minder dan 5%: geen CoBO-bijdrage.

Situatie 1.3
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep: € 25.000 = 5% = akkoord
Bijdrage VRT of Duitse publieke omroep: € 25.000 = 5% = akkoord
CoBO-bijdrage in deze situatie: maximaal 2x € 25.000 = € 50.000.

Situatie 1.4
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep: € 50.000 = 10% = akkoord
Bijdrage VRT of Duitse publieke omroep: € 25.000 = 5% = akkoord
CoBO-bijdrage is 20% van € 500.000 = maximaal € 100.000.

Voorbeeld 2

Het productiebudget bedraagt telkens € 1.000.000.

Situatie 2.1
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep: € 50.000 = 5% = akkoord
Bijdrage VRT of Duitse publieke omroep: € 5.000 = 0,5% = te laag
Bijdrage VRT is minder dan 5%: geen CoBO-bijdrage.

Situatie 2.2
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep: € 10.000 = 1% = te laag
Bijdrage VRT of Duitse publieke omroep: € 50.000 = 5% = akkoord
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep is minder dan 5%: geen CoBO-bijdrage.

Situatie 2.3
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep: € 50.000 = 5% = akkoord
Bijdrage VRT of Duitse publieke omroep: € 50.000 = 5% = akkoord
CoBO-bijdrage in deze situatie: maximaal 2x € 50.000 = € 100.000.

Situatie 2.4
Bijdrage Nederlandse landelijke publieke omroep: € 100.000 = 10% = akkoord
Bijdrage VRT of Duitse publieke omroep: € 50.000 = 5% = akkoord
CoBO-bijdrage maximaal € 180.000.