Aanpassingen werkwijze CoBO tijdens coronacrisis


CoBO voert in deze moeilijke tijd een aantal veranderingen/versoepelingen van regels door om tegemoet te komen aan problemen die zich aandienen.

De medewerkers van CoBO werken door vanuit huis. CoBO handhaaft de geplande inleverdata en vergaderingen. Dringend verzoek om bij vragen vooral contact met ons op te nemen.

Maatregelen tijdens coronacrisis

Uitgangspunt van onderstaande maatregelen zijn de producties waaraan CoBO een bijdrage heeft verstrekt en waarvoor een contract is afgesloten met een omroep.

Versoepeling impact en distributie voorwaarden/verplichtingen
Op dit moment kunnen vertoningen en bijeenkomsten geen doorgang vinden. Het is onzeker wanneer en op welke manier bijeenkomsten weer zijn toegestaan. Daarom zal CoBO soepel omgaan met zowel de vereiste impact als met de vereiste distributie. Hierbij houden we er ook rekening mee dat het niet zeker is dat er een inhaalslag gemaakt kan worden op het moment dat de bioscopen weer worden vrijgegeven en bijeenkomsten weer zijn toegestaan. Dat overeengekomen windows niet kunnen worden nageleefd is een logisch gevolg. Per project zullen wij bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Versoepeling in voorwaarden en verplichtingen deadlines
Deadlines die zijn afgesproken en die contractueel zijn overeengekomen, zullen wellicht niet haalbaar zijn. Een verruiming van de afgesproken deadlines is mogelijk in overleg. Het gaat hierbij onder andere om oplevering van scripts, uitzendbanden en eindafrekeningen.

Aanpassing van de bevoorschotting van termijnen
Door de afgesproken termijnen geheel of gedeeltelijk te vervroegen, kunnen de reeds gemaakte kosten van producenten, cast- en crewleden etc. zo goed mogelijk worden opgevangen. CoBO zal hiervoor samenwerken met de andere financiers van een productie. Indien hier een beroep op wordt gedaan vraagt CoBO inzicht in de bestedingen en de cashflow. Afwijken van de gemaakte afspraken is mogelijk in overleg.

Geef wijzigingen door!

We vragen producenten en omroepen om ons op de hoogte te houden van wijzigingen in de opzet van de productie, zodat we mee kunnen bewegen en op de hoogte blijven. Wie tegen andere knelpunten aanloopt wordt verzocht contact met CoBO op te nemen.

Inleverdata en vergaderingen

Deadlines voor het inleveren van plannen worden gehandhaafd. Vergaderingen zullen plaatsvinden met digitale middelen (conference calling).

Overzicht vergaderschema CoBO
Naar het overzicht van vergaderdata van CoBO 2020

Overzicht Teledoc
Naar het overzicht van deadlines en vergaderdata Teledoc 2020

Overzicht Teledoc Campus
Naar het overzicht van deadlines en vergaderdata Teledoc Campus 2020

Terugkijken via Picl

Veel premières worden momenteel uitgesteld, maar sommige producties zijn wel te bekijken via Picl.

Contact met CoBO

Voor al je vragen over CoBO kun je contact opnemen met CoBO.