Definities en voorwaarden productiemaatschappij / producent

CoBO hanteert de volgende definities en voorwaarden ten aanzien van de bij een aanvraag betrokken ‘productiemaatschappij/producent’:

  • Een productiemaatschappij is een rechtspersoon (alleen een BV kwalificeert) die minimaal één jaar bestaat en op continue basis audiovisuele producties produceert;
  • Een producent maakt als natuurlijke persoon onderdeel uit van de productiemaatschappij, vertegenwoordigt deze rechtsgeldig, en is binnen de organisatie beleidsmatig, bedrijfsmatig en inhoudelijk eindverantwoordelijk; en ondertekent de contracten;
  • De producent is bij de productiemaatschappij hoofdverantwoordelijk geweest voor minimaal één productie binnen dezelfde categorie waarvoor wordt aangevraagd;
  • De producent beschikt over de relevante creatieve en zakelijke expertise en professionele ondersteuning op gebied van ontwikkeling, productie en budgetbewaking;
  • Mocht tevens een regisseur en/of scenarist verbonden zijn aan de productiemaatschappij dan is diens functie gescheiden van de functie van producent, de functies kunnen niet door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend;
  • In geval van bovenstaand punt is de functie van producent gelijkwaardig aan die van regisseur, dat uit zich ook in de verhouding binnen de entiteit;
  • CoBO staat niet open voor aanvragen met producenten die een eenmanszaak, CV, Stichting of VOF etc. voeren.
  • De Campus regelingen vormen qua vereiste ervaring en jaren van bestaan een uitzondering op bovenstaande.