Documentaire

Elke documentaire coproductie kan aanspraak maken op CoBO-extra. Bij de aanvraag moet een gedegen marketing/distributieplan zitten. Indien de film minstens 6 maanden voorafgaand aan de uitzending in bioscopen, voor een algemeen betalend zaalpubliek wordt vertoond, verzorgd door een distributeur, is de bijdrage van CoBO uit contingent versus CoBO-extra 1:10 met een maximum van € 150.000. Deze verhouding geldt ook voor documentaires die in samenwerking met het Filmfonds worden gerealiseerd. CoBO en Filmfonds trekken in een dergelijk geval financieel gelijk op.

In het distributie/marketingplan kan ook worden aangegeven dat de film niet in bioscopen maar via het educatieve, culturele circuit, musea, debatten etc. vertoond zal gaan worden aan het publiek. In dat geval moet het gaan om minimaal 5 voorstellingen tenminste 4 maanden voorafgaand aan de uitzending. De vertonende partijen moeten op voorhand aangeven dat ze daar aan mee werken en committeren zich. De verhouding CoBO-contingent en CoBO-extra is hier 1:5 met een maximum van € 150.000.

Aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot het moment dat de beschikbaar gestelde CoBO-extra gelden zijn opgebruikt. De bijdrage van de omroep is het GOS of voor de niet-GOS-gebonden omroepen een gelijkwaardig bedrag.

Begrotingen (link)