Richtlijn voorbereidingsdagen documentaire-regisseurs


Richtlijn voorbereidingsdagen documentaire-regisseurs

Per 1 september 2018 treedt een nieuwe financiële richtlijn van het CoBO, Filmfonds, NPO-fonds en de NPO in werking.

De maatregel is gericht op de financiering van de voorbereidingstijd voor regisseurs in de productiefase en is van toepassing op alle productiebegrotingen van documentaires die vanaf 1 september ter beoordeling worden voorgelegd aan één dan wel meerdere van bovengenoemde financiers, dan wel betrokken publieke omroepen. Daarmee wordt geborgd dat regisseurs van documentaires tot op zekere hoogte gehonoreerd worden voor de voorbereidende werkzaamheden die samenhangen met de draai- en montagedagen. De maatregel zal onderdeel uitmaken van de financiële kaders van de fondsen en geldt in beginsel voor een jaar waarna op basis van de behaalde resultaten besloten zal worden of het wordt gecontinueerd.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

Juli 2018