Podiumkunsten

Onder coproductie op dit terrein wordt verstaan een samenwerking tussen een omroep en een onafhankelijke persoon of instelling werkzaam op het gebied der podiumkunsten. Daarvan is sprake indien een persoon of instelling een podiumkunstactiviteit (mede) organiseert en (gedeeltelijk) het financiële risico van zo’n activiteit draagt, welke activiteit eerst wordt uitgevoerd voor een betalend algemeen zaalpubliek. De activiteit zou ook zonder de betrokkenheid van de omroep doorgang vinden.

Verschillende soorten van samenwerkingsvormen zijn mogelijk. De samenwerking die gericht is op de coproductie kan al in de fase vóór de totstandkoming van de podiumuitvoering aanvangen.

Er is de mogelijkheid van het door de omroep ontwikkelen van een concept ten behoeve van de televisie-uitzending, nadat er een concept ten behoeve van het podium is vastgesteld. Voor het aanvaarden van deze activiteit als coproductie is het van belang dat de omroep de producent is, optreedt als contractpartij met de coproducent en uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt voor de verzorging van het programma en de uitzending ervan.

De opnamen kunnen buiten het podium geschieden. Dat wil zeggen, de omroep haalt het podiumproject naar de studio of brengt het naar een andere locatie, niet zijnde het theater.

Een eenmalige activiteit kan ook voor een bijdrage van het CoBO in aanmerking komen. Bijkomende voorwaarden: bij de activiteit moet een algemeen betalend zaalpubliek aanwezig zijn en evenementenbureaus en stichtingen waar de omroep zitting in heeft kunnen niet worden gezien als instellingen werkzaam op het gebied der podiumkunsten, die kwalificeren als coproducent.

Als uitgangspunt van de CoBO-bijdrage aan de podiumkunst geldt de begroting van de kosten van de televisieproductie van het project.

Een bijdrage zal bestaan uit een maximum van 20% van het productiebudget met een maximum van € 180.000, met inachtneming van de voorwaarde dat de bijdrage van de Nederlandse landelijke publieke omroep minimaal de helft bedraagt van de aan CoBO gevraagde bijdrage.