Speelfilm

Onder de vlag van de Raad van Bestuur draagt het bureau van dit fonds zorg voor het besluitvormingstraject van plan tot beslissing.

Voor het jaar 2021 is een bedrag van € 225.000 beschikbaar per speelfilm. In totaal kunnen in 2021 17 speelfilms dit bedrag verkrijgen.

Onder meer de volgende kostenposten maken (niet uitputtend) geen onderdeel uit van het voor CoBO kwalificerende budget :
– P&A kosten
– FPN-contributie opgenomen onder de overhead, overhead is gemaximaliseerd op 7%
– kosten voor making of
– kosten voor consultant marketing strategy
– kosten voor showreel for markets
– kosten voor audit/controlling Production Incentive van het Nederlands Filmfonds
– kosten voor de financiering en oprichting van equity  en tax incentives in binnen- en buitenland
– kosten voor finance fees tot maximaal 10% (NB géén fee over bijdragen Eurimages)
– kosten voor consultancy sales agent
– bankkosten foreign finance