De dialoog – Nostra Aetate

Serie over de interreligieuze dialoog tussen de Rooms Katholieke Kerk en andere religies waardoor de kijker andere religies beter leert kennen. Subtitel: Mensen van goede wil.

Op 28 oktober 1965 verscheen Nostra Aetate, een belangrijke verklaring waarin de Katholieke Kerk zich ertoe verbond een andere, meer open houding aan te nemen ten aanzien van het jodendom en de andere wereldreligies. Waar staat die tekst voor? Wie zijn die andere religies?

Aflevering 1: Van geboorte tot de dood

In de eerste aflevering worden de grote rituelen bij levensbegin -en einde in verschillende tradities (islam, jodendom en christendom) behandeld. Commentaar: Wilfred Kemp.
RKK – dinsdag 1 september 2015

Aflevering 2: Van eten en vasten

In de tweede aflevering worden de tradities rond eten en vasten bekeken. Commentaar: Wilfred Kemp.
RKK – dinsdag 8 september 2015

Aflevering 3: Van maandag tot zondag

In 1965 deed het Tweede Vaticaans Concilie de Katholieke Kerk op zijn grondvesten daveren. Een van de grote vernieuwingen was een open en respectvolle houding voor het jodendom en andere godsdiensten. We leren iets bij over de noodzaak van die nieuwe houding en gaan dieper in op de dagelijkse en wekelijkse rituelen van verschillende tradities. Commentaar: Wilfred Kemp.
RKK – dinsdag 15 september 2015

Aflevering 4: Van vroeger en nu

Op 28 oktober 1965 verscheen Nostra Aetate. Een verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie over de houding van de Katholieke Kerk ten aanzien het joodse geloof, maar ook andere niet-christelijke religies komen aan bod. We leren de andere religies wat beter kennen. Commentaar: Wilfred Kemp.
RKK – dinsdag 22 september 2015

Bron foto: Wikipedia (Sjachariet in beet midrasj Vayoel Moshe van Satmar te Jeruzalem)

Meer informatie

Duur
100 minuten
Genre
Documentaire, VRT
Jaar
2015
Omroep
KRO-NCRV
Producent
Sylvester Productions
Scenario
Regie
Acteurs