Nieuws


Over CoBO


CoBO De Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep, kortweg CoBO, werd in 1986 opgericht met als doel film en televisie dichter bij elkaar te brengen, net als podiumkunsten en televisie. Coproducties van publieke omroepen worden gestimuleerd door te participeren in de vorm van een financiële bijdrage. De meeste coproducties waar CoBO een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent; een goede tweede zijn de coproducties tussen een publieke omroep en een instelling op het gebied van de podiumkunsten. De inkomsten van CoBO zijn afkomstig uit vergoedingen die in het buitenland betaald wo... Lees verder

Vergaderdata


Vergaderdata
Maandag 19 juni 2023
Donderdag 07 september 2023
Donderdag 05 oktober 2023

Inleverdata


Inleverdata
Woensdag 07 juni 2023
Vrijdag 25 augustus 2023
Vrijdag 22 september 2023

Premières/Binnenkort op TV


Premières/Binnenkort op TV
29/05/2023 - Dicht bij Vermeer (TV)
30/05/2023 - White Balls on Walls (TV)
22/09/2023 - Sweet Dreams (openingsfilm NFF)