Nieuws


Over CoBO


Het CoBO De Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep, kortweg CoBO, werd in 1986 opgericht met als doel film en televisie dichter bij elkaar te brengen, net als podiumkunsten en televisie. Coproducties van publieke omroepen worden gestimuleerd door te participeren in de vorm van een financiële bijdrage. De meeste coproducties waar CoBO een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent; een goede tweede zijn de coproducties tussen een publieke omroep en een instelling op het gebied van de podiumkunsten. De inkomsten van CoBO zijn afkomstig uit vergoedingen die in het buitenland betaal... Lees verder

Vergaderdata


Vergaderdata
Dinsdag 21 maart 2023
Donderdag 13 april 2023
Donderdag 11 mei 2023

Inleverdata


Inleverdata
Vrijdag 31 maart 2023
Woensdag 26 april 2023
Woensdag 07 juni 2023

Premières/Binnenkort op TV


Premières/Binnenkort op TV
23/03/2023 - Het zit in mijn hart
25/03/2023 - Total Trust (première)
25/03/2023 - The Mind Game (première)