Nieuws


Over CoBO


Het CoBO De Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep, kortweg CoBO, werd in 1986 opgericht met als doel film en televisie dichter bij elkaar te brengen, net als podiumkunsten en televisie. Coproducties van publieke omroepen worden gestimuleerd door te participeren in de vorm van een financiële bijdrage. De meeste coproducties waar CoBO een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent; een goede tweede zijn de coproducties tussen een publieke omroep en een instelling op het gebied van de podiumkunsten. De inkomsten van CoBO zijn afkomstig uit vergoedingen die in het buitenland betaal... Lees verder

Vergaderdata


Vergaderdata
Donderdag 12 november 2020
Donderdag 17 december 2020

Inleverdata


Inleverdata
Vrijdag 30 oktober 2020
Vrijdag 04 december 2020

Premières/Binnenkort op TV


Premières/Binnenkort op TV
17/10/2020 - Vals
18/10/2020 - Teledoc Campus: Dichterbij (TV)
22/10/2020 - Buiten is het feest