Nieuws


Over CoBO


Het CoBO De Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep, kortweg CoBO, werd in 1986 opgericht met als doel film en televisie dichter bij elkaar te brengen, net als podiumkunsten en televisie. Coproducties van publieke omroepen worden gestimuleerd door te participeren in de vorm van een financiële bijdrage. De meeste coproducties waar CoBO een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent; een goede tweede zijn de coproducties tussen een publieke omroep en een instelling op het gebied van de podiumkunsten. De inkomsten van CoBO zijn afkomstig uit vergoedingen die in het buitenland betaal... Lees verder

Vergaderdata


Vergaderdata
Donderdag 06 oktober 2022
Donderdag 10 november 2022
Maandag 19 december 2022

Inleverdata


Inleverdata
Vrijdag 23 september 2022
Vrijdag 28 oktober 2022
Vrijdag 02 december 2022

Premières/Binnenkort op TV


Premières/Binnenkort op TV
21/09/2022 - Zee van tijd (openingsfilm NFF)
22/09/2022 - Blijven gaan (première NFF)
23/09/2022 - M’n beessie en ik (première NFF)