Nieuws


Over CoBO


Het CoBO De Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep, kortweg CoBO, werd in 1986 opgericht met als doel film en televisie dichter bij elkaar te brengen, net als podiumkunsten en televisie. Coproducties van publieke omroepen worden gestimuleerd door te participeren in de vorm van een financiële bijdrage. De meeste coproducties waar CoBO een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent; een goede tweede zijn de coproducties tussen een publieke omroep en een instelling op het gebied van de podiumkunsten. De inkomsten van CoBO zijn afkomstig uit vergoedingen die in het buitenland betaal... Lees verder

Vergaderdata


Vergaderdata
Donderdag 30 juni 2022
Donderdag 08 september 2022
Donderdag 06 oktober 2022

Inleverdata


Inleverdata
Vrijdag 17 juni 2022
Vrijdag 26 augustus 2022
Vrijdag 23 september 2022

Premières/Binnenkort op TV


Premières/Binnenkort op TV
02/06/2022 - Marokkaanse bruiloft
02/06/2022 - Four Journeys
16/06/2022 - Tutn Your Body to the Sun